La mesure du temps

* La semaine

Mfomontsi Samedi (1)
Mfumbili Dimanche (2)
Mfumdraru Lundi (3)
Mfumne Mardi (4)
Mfumtsanu Mercredi (5)
Yahoa Jeudi
Djumwa Vendredi

> Vocabulaire:

Mfumo Semaine
Lewo ndi? Quel jour sommes nous aujourd'hui?

* L'heure en comorien

Heure comorienne Nbr équ.
sa handa 7 h. 1
sa pvili 8 h. 2
sa raru 9 h. 3
sa nne 10 h. 4
sa tsanu 11 h. 5
sa sita 12 h. 6
sa fukare 1 h. 7
sa nane 2 h. 8
sa shenda 3 h. 9
sa kume 4 h. 10
sa kume na mwendja 5 h. 11
sa kume na mbili 6 h. 12
Za handa... Premièrement
Za pvili... Deuxièmement

> Vocabulaire:

sa heure
dakika minute
saya montre
sa nne za trasi
10 heures du matin
sa nne za masihu
10 heures du soir
ngamina sa raru
"J'ai" 9 heures
ngasi sa raru
Il est 9 heures
sa sita wa nusu
12 heures et demi
sa sita na dakika kume
12 heures et 10 minutes
sa nne yapuza dakika tsanu
10 heures moins 5 minutes
Ngawena sa nga?
Tu as / heure / combien
Quelle heure tu as?
Ngamina sa kume na mwedja
J'ai 5 heures
Sa ndayi wenda ho likoli?
A quelle heure tu vas a l'ecole?

* Les différents moments de la journée

Asubuhi aube
Trasi / Husha matin, matinée
Lewo / Mtsana journée
Djiho (ma-) après midi
Maharibi coucher du soleil
Sahusaa soir
Masihu nuit

* Les jalons du temps

Karni siècle
Mwaha année
Mwezi mois
Mfumo semaine
Juzi avant hier
Djana hier
Lewo aujourd'hui
Maudu demain
Ushao après demain